Fakta: Låga och ofarliga halter av miljögifter och främmande ämnen i norsk odlad lax.

Miljögifter finns i hela livsmedelskedjan

Fisk och skaldjur från Norge är säker, hälsosam och näringsrik mat och innehåller inte skadliga nivåer av miljögifter eller andra ämnen. Både norska och svenska myndigheter rekommenderar att vi generellt bör äta mer fisk och skaldjur, både mager och fet fisk som lax. Råden gäller även barn och gravida kvinnor.

Miljögifter är kemiska föreningar och bryts ner mycket långsamt. Därför kan de ansamlas i enskilda djur eller i hela livsmedelskedjan. Exempel på sådana föroreningar är PCB, DDT och kvicksilver.

Myndigheter undersöker 12 000 odlade laxar per år

Laxproducenterna vet exakt vad fisken äter och fiskfoderproducenter lyder under en strikt kvalitetskontroll. Mängden föroreningar i lax övervakas kontinuerligt av Mattilsynet (norska Livsmedelsverket) och Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). PCB, dioxiner, tungmetaller och andra föroreningar bevakats i över tio år. Totalt undersöks omkring 12 000 laxar per år genom provtagning på uppdragen fisk.

Mindre dioxin och PCB i odlad lax än i vild fet fisk

Mätningarna visar tydligt att den odlade laxen innehåller mindre dioxiner och PCB än vildfångad fet fisk. Man kan äta ett kilo odlad lax i veckan hela livet utan att komma upp i gränsvärdena för miljögifter. Gränserna sätts med en försiktighetsprincip och har höga marginaler.

Antibiotika används i minimal utsträckning

Den norska Vetenskapskommittén för Mattrygghet (VKM) har undersökt mängden växtbekämpningsmedel i fiskfoder och funnit att nivåerna är mycket låga och ibland inte ens mätbara, varför slutsatsen är att inte heller de utgör något hot mot mattryggheten. Inte heller finns det tillräckliga spår av rester av mediciner som antibiotika och medel mot laxlus för att det skulle anses som en hälsorisk. Antibiotika används knappt längre inom laxproduktion, helt enkelt för att fisken på det stora hela är frisk genom hela livscykeln.

Senaste rapporten om vad odlad lax innehåller finns att läsa här:

http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/trygt_og_viktig_aa_spise_fisk